Returnering og garantier

Returneringsvejledning

Alle produkter skal returneres i god stand, i originale æsker (når det er muligt) og med alt tilbehør for at sikre fuld tilbagebetaling.

Pak produktet forsvarligt i den originale emballage, hvis det er muligt.

Vedlæg den nederste del af den oprindelige følgeseddel med produktet. Sørg for selv at beholde den øverste del af følgesedlen. Hvis du ikke kan sende din følgeseddel, bedes du vedlægge en seddel med oplysninger om dit ordrenummer, faktureringsnavn og -adresse med produktet.

Alle returforsendelsesomkostninger skal forudbetales.

Vi anbefaler, at du returnerer produkterne med forsikret pakkepost.

Gem sporingsnummeret fra den pakke, du sender retur, for at sikre at pakken returneres til lageret.

Du kan forvente en tilbagebetaling i samme form som oprindeligt brugt ved køb inden for 30 dage efter vores modtagelse af returpakken.

 

Brugt elektrisk og elektronisk udstyr

Elektrisk og elektronisk udstyr fremstillet efter 13. august 2005 skal have følgende symbol på produktet:

Dette symbol betyder, at produktet enten skal sendes til reparation og genanvendes eller sendes til behandling og genbrug gennem et godkendt afskaffelsessystem.

For at opfylde kravene i denne lovgivning og for at hjælpe med at beskytte miljøet tilbyder vi med glæde en gratis genbrugstjeneste. Når du køber en ny vare fra iRobot, vil vi sikre, at det gamle udstyr, der er ved at blive erstattet, vil blive behandlet og genanvendt korrekt i overensstemmelse med disse regler. Du skal blot sende os det gamle udstyr, når du modtager dit nye køb, så sørger vi for resten. Mod et mindre gebyr kan vi også afhente det gamle udstyr.

 

Vigtige oplysninger vedrørende returnering

Alle produkter skal returneres i god stand, i originale æsker (når det er muligt) og med alt tilbehør for at sikre fuld tilbagebetaling.

Du skal medsende retursedlen fra den oprindelige følgeseddel. Sørg for selv at gemme kopier.

Vi accepterer ikke tredjepartsfakturering for returnerede varer.

I tilfælde af transportskade skal du kontakte transportfirmaet eller vores kundeserviceafdeling på +45 898 84 195.

Du kan forvente en tilbagebetaling i samme form som oprindeligt brugt ved køb inden for 30 dage efter vores modtagelse af returpakken.

 

Beskadiget eller defekt produkt

Hvis du modtager et beskadiget eller defekt produkt, skal du inden 30 dage efter leveringsdatoen kontakte en medarbejder fra kundeservice på +45 898 84 195.

Oplys ordrenummeret, varenummeret og sporingsnummeret fra den oprindelige bekræftelsesmail.

Du skal også oplyse din e-mailadresse og dit telefonnummer.

Hos iRobot vil vi gøre alt (inden for rimelighedens grænser) for at hjælpe dig med din returneringsanmodning. Hvis du ikke kontakter kundeservice, skal du selv afholde alle returforsendelsesomkostninger.

Hvis der er omfattende skade på emballagen, skal du straks kontakte en medarbejder fra kundeservice på +45 898 84 195. Sørg for at have dit ordrenummer ved hånden, når du kontakter kundeservice.

 

Hvis produktet købes uden for Tyskland:

 

iRobot – Begrænset garanti

 

1. ANVENDELIGHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE

(1) iRobot UK Ltd., 111 Buckingham Palace Road, London SW1W 0SR, Storbritannien ("iRobot", "Vi", "Vores" og/eller "Os") giver en valgfri Begrænset garanti for dette produkt i det omfang, der er angivet i Afsnit 5, og som er underlagt følgende betingelser.

(2) Denne Begrænsede garanti giver rettigheder uafhængigt og som udvidelse af lovbestemte rettigheder i henhold til lovgivningen om salg af forbrugerprodukter. Den Begrænsede garanti udelukker eller begrænser ikke sådanne rettigheder. Du kan frit vælge, om du vil udøve rettigheder i henhold til den Begrænsede garanti eller de lovmæssige rettigheder i henhold til gældende lovgivning i dit land om salg af forbrugerprodukter. Betingelserne i denne Begrænsede garanti gælder ikke for lovbestemte rettigheder i henhold til lovgivningen om salg af forbrugerprodukter. Denne Begrænsede garanti udelukker eller begrænser heller ikke dine rettigheder over for sælgeren af Produktet.

 

2. GARANTIENS OMFANG

(1) iRobot garanterer, at dette produkt (med undtagelse af begrænsningerne i Afsnit 5) er fri for materiale- og behandlingsfejl i en periode på to (2) år fra købsdatoen ("Garantiperioden"). Hvis Produktet ikke overholder garantistandarden, vil vi inden for en forretningsmæssigt rimelig periode og uden beregning reparere eller udskifte Produktet som beskrevet nedenfor.

(2) Denne Begrænsede garanti er kun retsgyldig og mulig at håndhæve i det land, hvor du købte Produktet, forudsat at det pågældende land er på listen over Angivne lande (http://global.irobot.com/).

 

3. SÅDAN FORETAGES EN REKLAMATION I HENHOLD TIL DEN BEGRÆNSEDE GARANTI

(1) Hvis du ønsker at foretage en reklamation, bedes du kontakte din autoriserede forhandler eller distributør, hvis kontaktoplysninger findes på http://global.irobot.com/. Når du kontakter din forhandler, skal du have serienummeret på dit Produkt og det originale købsbevis fra en autoriseret forhandler eller distributør, der viser købsdatoen og alle oplysninger om Produktet, klar. Vores kolleger vil rådgive dig om den proces, der skal følges for at fremsætte et krav.

(2) Vi (eller vores autoriserede forhandler eller distributør) skal underrettes om enhver påstået defekt inden for et rimeligt tidsrum, efter at du er blevet opmærksom på den, og du skal under alle omstændigheder gøre krav på den senest ved Garantiperiodens udløb plus en yderligere periode på fire (4) uger.

 

4. AFHJÆLPNING

(1) Hvis vi modtager din reklamation inden for Garantiperioden, som defineret i Afsnit 3, Punkt 2, og Produktet viser sig at være blevet defekt under dækning af garantien, vil vi efter vores valg:

• reparere Produktet,

• udskifte Produktet med et produkt, der er nyt, eller som er fremstillet af nye eller udskiftelige brugte dele, og som mindst svarer til det oprindelige produkt, eller

• udskifte Produktet med et produkt, der er en ny og opgraderet model, som har mindst tilsvarende eller opgraderet funktionalitet sammenlignet med det oprindelige produkt.

Ved reparation eller udskiftning af produktet kan vi bruge produkter eller dele, der er nye, svarende til nye eller nyistandsatte.

(2) Dele, der repareres eller udskiftes i Garantiperioden, vil være dækket af garantien i resten af Produktets oprindelige Garantiperiode eller i halvfems (90) dage fra datoen for reparation eller udskiftning, alt efter hvilken der er længst.

(3) Erstatningsprodukter eller reparerede produkter vil blive returneret til dig, så snart det er praktisk muligt forretningsmæssigt. Alle dele af Produktet eller andet udstyr, som vi udskifter, bliver vores ejendom.

 

5. HVAD ER IKKE DÆKKET?

(1) Denne Begrænsede garanti gælder ikke for batterier, tilbehør eller andre forbrugsvarer, f.eks. filtre, børster, poser til ekstern støvbeholder, rengøringsklude eller rengøringsmidler.

(2) Medmindre der foreligger skriftlig aftale herom, gælder den Begrænsede garanti ikke, hvis defekten/defekterne vedrører: (a) almindelig slitage, (b) defekter, der skyldes grov eller uhensigtsmæssig håndtering eller brug eller skader forårsaget af uheld, misbrug, forsømmelse, brand, vand, lyn eller andre naturkatastrofer, (c) manglende overholdelse af instruktionerne for anvendelse af Produktet, (d) overlagt eller forsætlig skade, forsømmelse eller uagtsomhed; (e) anvendelse af løsdele, en uautoriseret rengøringsopløsning, hvis det er relevant, eller andre reservedele (herunder forbrugsvarer), som ikke leveres eller anbefales af Os (f) enhver ændring eller modificering af Produktet, som er blevet udført af dig eller en tredjepart, som ikke er autoriseret af os, (g) manglende tilstrækkelig indpakning af Produktet med henblik på transport, (h) ekstreme eller eksterne årsager, der ligger uden for vores rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, nedbrud, udsving eller afbrydelser i den elektriske strøm, ISP-service (internet service provider) eller trådløse netværk, (i) svag og/eller svingende trådløs signalstyrke i dit hjem.

(3) Denne Begrænsede garanti vil være ugyldig, hvis (a) Produktets serienummer er blevet fjernet, slettet, udvisket, ændret eller på nogen måde er ulæselig (som fastslået efter vores eget skøn), eller (b) du overtræder vilkårene i denne Begrænsede garanti eller din kontrakt med os.

 

6. BEGRÆNSNING AF IROBOTS ANSVAR

(1) iRobot giver ingen garantier, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, ud over de begrænsede garantier, der er angivet ovenfor.

(2) iRobot er kun ansvarlig for forsætlig og grov uagtsomhed i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser om erstatning eller godtgørelse af udgifter.

I andre tilfælde, hvor iRobot kan holdes ansvarlig, medmindre andet er angivet ovenfor, er iRobots ansvar begrænset til forudsigelige og direkte skader. I alle andre tilfælde er iRobots ansvar udelukket med forbehold for ovennævnte bestemmelse.

Enhver ansvarsbegrænsning gælder ikke for skader, der skyldes skade på liv, krop eller helbred.

 

7. YDERLIGERE VILKÅR

For produkter, der er købt i Frankrig, gælder følgende vilkår også:

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité (article L. 217-4 du Code de la Consommation).

Le bien est conforme au contrat :

1° s’il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s’il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté (article L. 217-5 du Code de la Consommation).

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien (article L. 217-12 du Code de la Consommation).

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention (article L. 217-16 du Code de la Consommation).

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (article 1641 du Code Civil).

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648 du Code Civil, alinéa 1er).

 

For produkter, der er købt i Italien, gælder følgende vilkår også:

Hvis du er forbruger, er du ud over denne Begrænsede garanti berettiget til den lovbestemte garanti, der ydes til forbrugere i henhold til Afsnit 128 til 135 i den italienske forbrugerlov (lovdekret nr. 206/2005). Denne Begrænsede garanti påvirker ikke på nogen måde den lovbestemte garanti. Den lovbestemte garanti har en toårig varighed fra leveringen af dette Produkt og kan udnyttes inden for to måneder, efter at den relevante defekt er opdaget.

 

For produkter, der er købt i Belgien, gælder følgende vilkår også:

Hvis du er forbruger, er du ud over denne Begrænsede garanti berettiget til en toårig lovbestemt garanti i henhold til bestemmelserne om salg af forbrugsgoder i den belgiske civilret. Denne lovbestemte garanti træder i kraft på datoen for levering af dette Produkt. Denne Begrænsede garanti er et tillæg til og påvirker ikke den lovbestemte garanti.

 

For produkter, der er købt i Holland, gælder følgende vilkår også:

Hvis du er forbruger, er denne Begrænsede garanti et tillæg til og påvirker ikke dine rettigheder i henhold til bestemmelserne om salg af forbrugsgoder i Bog 7, Afsnit 1 i den hollandske civilret.