iRobot Corporation


Forbruger-salgsvilkår


LÆS DISSE VILKÅR GRUNDIGT. VED BESTILLING AF VORES PRODUKTER ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR OG EVENTUELLE DOKUMENTER, DER HENVISES TIL I DISSE VILKÅR. HVIS DU NÆGTER AT ACCEPTERE DISSE VILKÅR, VIL DU IKKE VÆRE I STAND TIL AT BESTILLE PRODUKTER FRA VORES HJEMMESIDE. UDSKRIV OG GEM EN KOPI AF DISSE VILKÅR OG DIN ORDRE TIL SENERE BRUG.


1. Tjenestens tilgængelighed

Vores hjemmesider er beregnet til brug af personer med bopæl i det beregnede land.


2. Kontrakten mellem dig og os

2.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle produkter (Produkter), returneringer og garantier leveret af iRobot Corporation (os, vi), herunder salg via denne hjemmeside www.global.irobot.com eller lokal hjemmeside (Hjemmesiden) og/eller salg via telefon eller mobil-applikation. Dine juridiske rettigheder påvirkes ikke.

2.2 Der vil først blive lavet en kontrakt mellem os og dig (Kontrakt), når vi udtrykkeligt accepterer din ordre ved at sende dig en e-mail, der bekræfter, at ordren er modtaget og betalt (Ordrebekræftelse). Alle ordrer er underlagt vores accept. Kontrakten er gyldig fra ordrebekræftelsens dato og frem til hver ydelse, den indeholder.

2.3 Kontrakten vil kun vedrøre produkter, hvis ordre vi har bekræftet i ordrebekræftelsen. Vi vil ikke være forpligtet til at levere andre produkter, som kan have været en del af din ordre, men som ikke var omfattet af ordrebekræftelsen.

2.4 Kontrakten er underlagt din fortrydelsesret i paragraf 7 nedenfor.


3. Status

3.1 Din status: Når du afgiver en ordre via vores hjemmeside, garanterer du, at (a) du er juridisk i stand til at indgå bindende kontrakter, (b) at du er mindst 18 år gammel.

3.2 Vores status: Vi er en amerikansk virksomhed i delstaten Delaware, med vores amerikanske hovedkontor beliggende på 8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730 USA. Vores britiske filial, iRobot UK Ltd.,som fører tilsyn med alle europæiske og mellemøstlige salgsoperationer, ligger på 111 Buckingham Palace Road, London SW1W 0SR 00442088653171 og er registreret i Storbritannien under udenlandsk selskabsnr. FC027058. Som reference er vores britiske momsnummer GB278823262; vores østrigske momsnummer er ATU66827259; vores belgiske momsnummer er BE0847.132.078; vores franske momsnummer er 509042636; vores tyske momsnummer er DE257208810; vores irske momsnummer er 9805362C; vores momsnummer for Holland/Danmark er NL825650938B01; vores portugisiske momsnummer er 980574846; vores spanske momsnummer er ESN8269796B og vores svenske momsnummer er SE502071084301.


4. Produktbeskrivelse og pris

4.1 Vi har forsøgt omhyggeligt at beskrive alle produkter så præcist som muligt. Der kan dog forekomme mindre variationer i beskrivelser. Hvis nogle produktaspekter er særligt vigtige, eller hvis du har brug for at få yderligere oplysninger, anbefaler vi, at du kontakter vores direkte kundelinje på 0845 225 1919, før du afgiver din ordre.

4.2 Prisen på produkter vil blive som noteret på vores hjemmeside fra tid til anden, bortset fra tilfælde med indlysende fejl. Vores priser er inklusive moms, men eksklusive leveringsomkostninger, som vil blive angivet på hjemmesiden før betaling og føjet til det samlede beløb i overensstemmelse med vores forsendelsesomkostninger gældende fra gang til gang.

4.3 Priserne kan til enhver tid ændre sig, men efterfølgende ændringer vil ikke påvirke ordrer, for hvilke vi allerede har sendt dig en ordrebekræftelse.

4.4 Vores hjemmeside indeholder en lang række produkter, og det er altid muligt, på trods af vores bedste indsats, at nogle af produkterne, der er opført på vores hjemmeside, kan være forkert prissat. Vi vil normalt godkende priserne som led i vores procedurer, således at, når et produkts korrekte pris er mindre end vores angivne pris, vil vi opkræve det lavere beløb, når produktet sendes til dig. Hvis en produkts korrekte pris er højere end prisen, der er angivet på vores hjemmeside, vil vi normalt, efter vores skøn, enten kontakte dig for at få din accept inden afsendelsen af produktet eller afvise din ordre og underrette dig om en sådan afvisning.

4.5 Vi er ikke forpligtet til at levere produktet til den forkerte (lavere) pris, selv efter at vi har sendt dig en ordrebekræftelse, hvis prisfejlen er indlysende og/eller med rimelighed kunne have været opdaget af dig som en prisfejl.


5. Betaling

5.1 Betaling for produkter skal ske med kredit- eller debetkort via en af de betalingsmuligheder, der er angivet på vores hjemmeside. Vi har ret til at tilbageholde levering og/eller annullere kontrakten, hvis vi ikke modtager fuld betaling fra dig fra godkendte midler. Du skal være opmærksom på, at vores betalingsudbyder vil bevilge de nødvendige midler på det tidspunkt, hvor du placerer din ordre, således at bevillingen vil tælle mod dit nuværende kreditmaksimum til trods for, at pengene måske endnu ikke er blevet trukket.

5.2 Betalinger gennemføres online via et sikkert betalingssystem, som det er forklaret på hjemmesiden.


6. Tilgængelighed og levering

6.1 Vi bestræber os på at opfylde din ordre på leveringsdatoen angivet i ordrebekræftelsen eller, hvis der ikke er angivet en leveringsdato, inden for tredive (30) dage efter ordrebekræftelsen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Leveringen sker til den leveringsadresse, der angives, når du gennemfører din ordre.

6.2 Vi gør alt inden for rimelighedens grænser for at levere produkterne så hurtigt som muligt efter accepten af din ordre. Hvis leveringen er forsinket, underretter vi dig, men vi er ikke ansvarlige for eventuelt tab eller skade, som du lider pga. rimelig eller uundgåelig forsinkelse i leveringen. Såfremt levering ikke kan ske til din valgte leveringsadresse, vil du blive informeret så hurtigt som muligt.

6.3 Hvis du nægter at modtage leveringen af din ordre af grunde, der ligger inden for det gældende forbrugerlovgivning, eller du undlader at tage imod leveringen, fordi du har annulleret din kontrakt under de nævnte forordninger, refunderer eller tilbagekrediterer vi dig inden for tredive (30) dage for ethvert beløb, du har betalt eller debiteret dit kreditkort, for produkterne. Ved brug af din ret til annullering er du forpligtet til at returnere produkterne til os i samme stand, som du modtog dem. Hvis du ikke returnerer produkterne til os, forbeholder vi os retten til at fratrække eventuelle omkostninger, vi har haft ved at hente produkterne hos dig.

6.4 Efter modtagelsen af din ordre kan du blive bedt om at kvittere for modtagelse af produkterne. Hvis pakken ikke ser ud til at være i god stand, bedes du afvise leverancen. Hvis du ikke kan kontrollere indholdet af leverancen, skal du sikre dig, at du kvitterer for pakken som "ukontrolleret", idet forsømmelse heraf kan påvirke ethvert garantikrav, du fremsætter.


7. Forbrugerrettigheder

7.1 Du kan til enhver tid inden for 30 dage annullere en kontrakt, gældende fra dagen efter du har modtaget produkterne. Hvis du annullerer inden for dette tidsrum, vil du modtage fuld tilbagebetaling af den betalte pris for produkterne i overensstemmelse med vores returneringspolitik, der er fastsat i paragraf 9 nedenfor, forudsat at du overholder betingelserne i denne paragraf 7. Den nævnte fortrydelsesret er et udtryk for vores forpligtelse over for dig og er et tillæg til og ikke en forringelse af dine lovmæssige returrettigheder, som er begrænset til en periode på fjorten (14) arbejdsdage efter modtagelsen af produkterne. De resterende betingelser i denne paragraf 7 gælder både de tredive (30) dages returret og din lovbestemte rettighed på 14 arbejdsdage.

7.2 For at annullere en kontrakt skal du informere os skriftligt. Du kan også udfylde og indsende formularen til annullering eller enhver anden entydig erklæring elektronisk på vores hjemmeside. Hvis du benytter denne mulighed, vil vi straks bekræfte modtagelse af en sådan tilbagetrækning på et holdbart medium (f.eks. via e-mail). Du er også forpligtet til straks, og ikke senere end fjorten (14) dage fra beslutningen om at annullere kontrakten, at returnere produktet/produkterne til os i samme stand, som du modtog dem, på egen bekostning og risiko. Du har en juridisk forpligtelse til at tage passende vare på produkterne, mens de er i din besiddelse. Hvis du ikke overholder denne forpligtelse, har vi ret til at lægge sag an mod dig med henblik på erstatning.

7.3 Du har ikke ret til at annullere en kontrakt vedrørende forsyning af forbrugsvarer (f.eks. rengøringsmidler), som i deres natur ikke kan returneres efter åbning, medmindre der konstateres en fejl, der ikke kunne have været opdaget uden at åbne for varerne.

7.4 Yderligere oplysninger om din lovbestemte fortrydelsesret og en forklaring af, hvordan du kan udøve den, findes her https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_en.htm.


8. Risiko og krav

8.1 Du bærer risikoen for produkterne fra leveringstidspunktet.

8.2 Ejerskabet af produkterne overdrages først til dig, når vi har modtaget fuld betaling af alle skyldige beløb i forbindelse med produkterne, inklusive alle forsendelsesomkostninger.


9. Returnering og refundering

9.1 Når du returnerer et produkt til os:

(a) fordi du har annulleret kontrakten mellem os inden for den periode, der er nævnt i afsnit 8.1 ovenfor, behandler vi refusionen, der skyldes dig, så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden for 14 dage efter den dag, du har givet meddelelse om din annullering, undtagen hvis vi ikke har modtaget produkterne, i hvilket tilfælde vi kan tilbageholde refusionen, indtil vi har modtaget produkterne, eller du har leveret bevis for at have sendt produkterne tilbage, alt efter hvad der indtræffer først. I sådanne tilfælde vil vi refundere prisen på produktet helt, herunder udgifterne til forsendelse af produktet/produkterne til dig, med undtagelse af de ekstra omkostninger, der følger af dit valg af levering af anden type end den billigste type standardlevering, der tilbydes af os. Du vil være ansvarlig for udgifterne til tilbagelevering af produkterne til os.

(b) af andre grunde (hvis du f.eks. hævder, at produktet er defekt), vil vi undersøge det returnerede produkt og inden for en rimelig tidsfrist underrette dig om din tilbagebetaling via e-mail. Vi vil normalt behandle din anmodning om tilbagebetaling så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder senest 30 dage efter den dag, vi bekræftede via e-mail, at du har ret til en refundering af et defekt produkt. Produkter, der returneres af dig på grund af en defekt, vil blive refunderet fuldt ud, når vi har bekræftet defekten, herunder tilbagebetaling af porto for levering af varen og rimelige udgifter afholdt af dig for returnering af varen til os via den med rimelighed mest omkostningseffektive tilgængelige rute.

9.2 Når du foretager returneringer til os, accepterer du at overholde vores returneringsprocesser, som beskrevet på vores hjemmeside, hvor du modtager et RMA-nummer, der er nødvendigt, for at vi kan behandle din returnering. Du accepterer at sende produkterne tilbage uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest fjorten (14) dage fra den dag, hvor du meddeler din annullering af denne kontrakt til os.

9.3 Vi vil normalt refundere penge modtaget fra dig via den samme metode, der oprindeligt blev brugt af dig til at betale for dit køb. Tilbagebetalinger foretages af vores betalingsbehandler, og vi bestræber os på at sikre, at tilbagebetalingerne udbetales i overensstemmelse med de frister, der er anført ovenfor, men vi er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser uden for vores kontrol.


10. Kommerciel garanti

10.1 Under forbehold af punkt 11.2 nedenfor medfører alle nye produkter, der sælges af os via hjemmesiden, en 24 måneders garantiperiode fra den dato, hvor varerne blev leveret, med undtagelse af batterier, som medfører 12 måneders garanti. Denne garanti påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder som forbruger. Detaljerede oplysninger om garantibetingelserne er angivet på vores hjemmeside, og du skal følge vores processer for returnering for eventuelle produkter, som du ønsker at gøre et garantikrav gældende for.

10.2 Vores garanti dækker ikke defekter, der skyldes slitage, bevidst eller forsætlig skade, ulykke, din eller tredjeparts forsømmelse, brug på anden måde end den efter hensigten passende anvendelse, manglende overholdelse af producentens anvisninger eller enhver ændring eller reparation udført af tredjemand uden vores forudgående skriftlige tilladelse.


11. Vores ansvar

11.1 Vi garanterer dig, at et produkt, der er købt hos os via vores hjemmeside, er af tilfredsstillende kvalitet og inden for rimelighedens grænser egnet til alle de formål, som produkter af den art, sædvanligvis sælges med henblik på.

11.2 Vores ansvar for tab, du lider som et resultat af vores brud på kontrakten, er strengt begrænset til købsprisen for det købte produkt, sammen med leveringsomkostninger og rimelige udgifter afholdt af dig for returnering af varen via den med rimelighed mest omkostningseffektive tilgængelige rute.

11.3 Intet i disse vilkår søger at udelukke eller begrænse vores ansvar (a) for død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed, (b) for bedrageri eller ulovlig vildledning eller (c) i spørgsmål, som det ville være ulovligt for os at udelukke eller begrænse, eller forsøge at udelukke eller begrænse vores ansvar.

11.4 Under forbehold af paragraf 11.3 er vi ikke ansvarlige for indirekte tab, som indtræffer som en bivirkning eller indirekte følge af primære tab eller skade, herunder, men ikke begrænset til, tab af indkomst eller indtægt, tab af forretning, tab af fortjeneste eller kontrakter, tab af forventede besparelser, tab af data eller spild af ledelsens tid eller kontortid; i hvert enkelt tilfælde, uanset hvordan de opstår, og uanset om de skyldes skadevoldende handling (herunder uagtsomhed), kontraktbrud eller anden grund; dog således at denne klausul 11.4 ikke er til hindring for krav om tab eller skade på din reelle ejendom, som falder ind under betingelserne i punkt 11.1 eller punkt 11.2 eller et hvilket som helst andet krav over for direkte økonomisk tab, som ikke er udelukket af nogen af ovenstående kategorier.

11.5 Ovenstående garanti og/eller ansvarsbegrænsninger påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder i henhold til nationale love vedrørende salg af forbrugerprodukter, og især den lovlige garanti for overensstemmelse for forbrugsvarer, til hvilken du kan henvise til hjemmesiden, og som herved er indarbejdet og udgør en del af kontrakten.


12. Databeskyttelse og sikkerhedskontrol

12.1 Indsamling, behandling, opbevaring og beskyttelse af alle personlige data, du giver, er af afgørende betydning for os, og de vil blive sikkert behandlet i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Nærmere oplysninger om, hvordan vi bruger og beskytter dine personlige data, er anført i vores fortrolighedspolitik, der forefindes på hjemmesiden eller her: https://www.irobot.dk/legal/privacy-policy, som herved er indarbejdet og udgør en del af kontrakten.

13. Skriftlig kommunikation

Gældende lovgivning kræver, at nogle af de oplysninger eller meddelelser vi sender til dig skal fremsættes skriftligt. Når du bruger vores hjemmeside, accepterer du, at kommunikation med os vil være primært elektronisk. Vi vil kontakte dig via e-mail eller give dig oplysninger ved opslag på vores hjemmeside(r). For kontraktlige formål accepterer du disse elektroniske kommunikationsmidler, og du anerkender, at alle kontrakter, bekendtgørelser, oplysninger og anden kommunikation, som vi leverer til dig, elektronisk overholder alle juridiske krav om, at sådan kommunikation skal være skriftlig. Denne betingelse påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder.


14. Meddelelser

Alle meddelelser, der gives af dig til os, skal gives til iRobot Corporation på 111 Buckingham Palace Road, Victoria, London SW1W 0SR UK, Att. Customer Care. Vi kan sende meddelelser til dig enten via e-mailen eller postadressen, du giver os, når du bestiller. En meddelelse anses som modtaget og korrekt ekspederet lige så snart den offentliggøres på vores hjemmeside, 24 timer efter en e-mail er blevet afsendt eller tre dage efter datoen for afsendelsen af et brev. Ved bevisførelse for ekspeditionen af en meddelelse vil det ved et brev være tilstrækkeligt at bevise, at brevet var korrekt adresseret, frankeret og afsendt, og ved en e-mail, at en sådan e-mail blev sendt til den e-mailadresse, der er angivet af modtageren.


15. Overdragelse af rettigheder og pligter

15.1 Kontrakten mellem dig og os er bindende for dig og os og vores respektive efterfølgere og erhververe.

15.2 Du må ikke overføre, overdrage, debitere eller på anden måde afhænde en kontrakt eller dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til den uden vores forudgående skriftlige samtykke.

15.3 Vi kan til enhver tid i løbet af kontrakten overføre, overdrage, debitere, udlicitere eller på anden måde afhænde en kontrakt eller vores rettigheder eller forpligtelser i henhold til den.


16. Begivenheder uden for vores kontrol

16.1 Vi er ikke ansvarlige for manglende opfyldelse eller forsinket opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til en kontrakt, der er forårsaget af begivenheder uden for vores rimelige kontrol (force majeure-hændelse).

16.2 Begivenheder uden for vores rimelige kontrol (force majeure-hændelse) omfatter enhver handling, begivenhed, aflyst begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) strejke, lockouts eller andre industrielle aktioner; uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig; brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, pandemi, epidemi eller anden naturkatastrofe; problemer med brug af jernbaner, skibsfart, fly, motortransport eller andre former for offentlig eller privat transport; problemer med brugen af offentlige eller private telenet; og enhver regerings retsakter, dekreter, lovgivninger, regler eller begrænsninger.

16.3 Vores opfyldelse under en kontrakt anses for at være suspenderet i den periode, som situationen (force majeure-hændelsen) varer, og vi vil have en forlængelse af fristen for opfyldelse for varigheden af denne periode. Vi vil gøre passende bestræbelser på at bringe situationen (force majeure-hændelsen) til en afslutning eller på at finde en løsning, hvor vi kan udføre vores forpligtelser i henhold til kontrakten på trods af situationen (force majeure-hændelsen).


17. Afkald

17.1 Hvis det ikke når som helst i løbet af en kontrakt lykkes os at insistere på din nøjagtige opfyldelse af dine forpligtelser i henhold til kontrakten eller af disse vilkår og betingelser, eller hvis vi ikke udøver de rettigheder eller retsmidler, som vi har i henhold til kontrakten, betragtes dette ikke som et afkald på sådanne rettigheder eller retsmidler og fritager ikke dig fra overholdelse af sådanne forpligtelser.

17.2 Vores afkald på en forsømmelse udgør ikke et afkald på efterfølgende forsømmelser.

17.3 Ingen af vores afkald på disse vilkår effektueres, medmindre det udtrykkeligt angives at være et afkald og meddeles til dig skriftligt i overensstemmelse med paragraf 14.


18. Forbeholdsklausul

Hvis vilkår eller andre bestemmelser i en kontrakt bestemmes af en kompetent myndighed til at være ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndhæves på nogen måde, vil et sådant vilkår, en sådan betingelse eller en sådan bestemmelse i en sådan udstrækning adskilles fra de øvrige vilkår, betingelser og bestemmelser, som fortsat vil være gyldige i videst muligt omfang tilladt ved lov.


19. Aftalen i sin helhed

19.1 Disse vilkår og dokumenter, der udtrykkeligt er henvist til i dem, udgør aftalen i sin helhed mellem os i relation til emnet for en kontrakt og afløser alle tidligere aftaler, forståelser eller ordninger mellem os, uanset om de er mundtlige eller skriftlige.

19.2 Vi vedkender hver især at indgå en kontrakt, hvor ingen af os påberåber sig repræsentation, tilsagn eller løfter givet af den anden eller underforstået i noget sagt eller skrevet i forhandlinger mellem os forud for en sådan kontrakt, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af disse vilkår og betingelser.

19.3 Ingen af os har retsmidler i forhold til usande oplysninger fra den anden part, hverken mundtlige eller skriftlige, inden datoen for en kontrakt (medmindre sådanne udtalelser blev fremsat ulovligt), og den anden parts eneste retsmiddel vil være et kontraktbrud, som angivet i disse vilkår.


20. Vores ret til at ændre disse vilkår og betingelser

20.1 Vi har ret til fra tid til anden at revidere og ændre disse vilkår, herunder for at afspejle ændringer i markedsforholdene, der påvirker vores forretning, ændringer i teknologi, ændringer i betalingsmetoder, ændringer i de relevante love og lovgivningsmæssige krav og forandringer i vores systems muligheder.

20.2 Du vil være underlagt de vilkår og politikker, der gælder på det tidspunkt, du bestiller produkter hos os, medmindre der ved lov eller offentlig myndighed kræves en ændring af vilkårene og/eller politikkerne (i hvilket tilfælde det vil gælde for dine tidligere ordrer), eller hvis vi underretter dig om ændringen til disse vilkår eller politikker, før vi sender dig produktet/produkterne (i hvilket tilfælde vi har ret til at antage, at du har accepteret ændringerne, medmindre du giver os besked om det modsatte inden for syv arbejdsdage, efter du har modtaget produkterne).


21. Lov og retskreds

Du kan få adgang til EU's online tvistbilæggelsesplatform (ODR) via følgende link https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Kontrakter om køb af produkter via vores hjemmeside vil blive underlagt engelsk lovgivning. Enhver tvist, der opstår eller er relateret til en sådan kontrakt, er underlagt den eksklusive jurisdiktion for domstolene i England og Wales, og enhver sag vil blive ført på det engelske sprog.