iRobot-poop-pet_promise-logo-en

iRobots [PET OWNER OFFICIAL PROMISE]

Med købet af en ny iRobot® Roomba® j7 eller j7+ robotstøvsuger ("Produktet") er du fra købsdatoen og et år frem berettiget til iRobots [PET OWNER OFFICIAL PROMISE] ("Løftet") fra [Witt A/S] ("iRobot") uden ekstra omkostninger.

Hvis dit produkt er snavset grundet manglende undgåelse af fast katte- og/eller hundeefterladenskaber, vil iRobot give dig et erstatningsprodukt gratis.Dette løfte er gyldigt for den oprindelige ejer i op til et (1) år fra købsdatoen ("Løfteperioden") med købsbevis, og når det er købt direkte fra iRobot eller hos en autoriseret iRobot-forhandler i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Færøerne eller Island. Dette løfte gælder ikke for ikke-undgåelse af andre materialer end fast katte- og/eller hundeefterladenskaber, herunder men ikke begrænset til: efterladenskaber i ikke-fast form, efterladenskaber fra andre dyr end katte eller hunde, hårboller og/eller opkast.DETTE LØFTE GIVER IKKE AFHJÆLPNING AF ELLER GODTGØRELSE FOR SKADER PÅ TÆPPER, GULVE ELLER ANDRE GENSTANDE OG/ELLER RENGØRING HERAF.

Hvis du ønsker at fremsætte et krav i henhold til dette løfte, bedes du kontakte iRobot på:

Når du kontakter iRobot, bedes du angive serienummer samt uploade billeder af den snavsede robot og det originale købsbevis fra iRobot eller en autoriseret iRobot-forhandler, der viser købsdatoen samt øvrige detaljer om produktet. Witts kundeservice vil rådgive dig iht. processen omkring fremsættelsen af dette krav. Ethvert krav i henhold til dette løfte er betinget af, at du giver os besked om hændelsen inden for en rimelig tid efter, at den kommer i dit kendskab og senest inden udløb af løfteperioden. Hvis et krav modtages inden for løfteperioden, og det viser sig, at produktet ikke har opfyldt dette løfte, skal vi efter vores valg: (a) bytte produktet med et produkt; der er nyt, eller som er fremstillet af nye eller brugbare dele, der kan repareres, eller som er funktionelt tilsvarende med det originale produkt, eller (b) udskifte produktet med et produkt, der er en ny og opgraderet model med tilsvarende eller opgraderet funktion i forhold til det originale produkt.Et erstatningsprodukt er din eneste afhjælpning under dette løfte.Så vidt gældende love tillader det, vil løfteperioden ikke blive forlænget eller fornyet eller på anden måde påvirket grundet efterfølgende ombytning, videresalg, reparation eller udskiftning af produktet. Erstatningsprodukter modtaget som følge af et krav fremsat i henhold til dette løfte inden for løfteperioden vil dog være berettiget til løftet i resten af den oprindelige løfteperiode eller i halvfems (90) dage fra udskiftningsdatoen, alt efter hvad der er længst. Erstatningsprodukter vil blive returneret til dig hurtigst muligt. Alle dele af produktet, som vi erstatter, bliver vores ejendom.

ette løfte leveres separat fra iRobots begrænsede produktgaranti for Roomba® j7 eller j7+ robotstøvsugere. Ydermere leveres dette løfte separat fra alle andre serviceprogrammer, inklusive, men ikke begrænset til, robotudlejningsprogrammer, der kan leveres af iRobot og/eller autoriserede iRobot-partnere. At fremsætte et krav i henhold til dette løfte påvirker eller forlænger ikke din begrænsede produktgaranti eller nogen anden serviceaftale, som du måtte have med Witt A/S/iRobot. Ydermere påvirker dette løfte ikke dine lovbestemte rettigheder i henhold til lovene vedrørende salg af forbrugerprodukter.BEMÆRK: KØBEREN ER BERETTIGET TIL LOVBESTEMTE RETTIGHEDER MOD iROBOT I TILFÆLDE AF EN DEFEKT PÅ PRODUKTET. DETTE LØFTE UDGØR EN YDERLIGERE GARANTI FRA IROBOT, UDOVER, MEN IKKE I ERSTATNING FOR, KØBERS LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER.